Home

 
Welkom op de website van KinderWereld Venray
 

KinderWereld Venray is een kleine organisatie met kinderdagopvang, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang in gemeente Venray. Opgericht om daar waar mogelijk en nodig is de peuterspeelzalen in Venray te versterken.
  

Samen met het onderwijs vinden wij het belangrijk dat we samenwerken als het gaat over voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar. Een doorgaande lijn voor kinderen waar leerkrachten en pedagogisch mede­werkers bekende gezichten zijn voor kinderen. Waar school en opvang hun aanbod op elkaar afstemmen en waar onderwijs en kinderopvang hand in hand gaan als het gaat om een inhoudelijke visie op kinderen.

 
 
KinderWereld Venray; Zo vertrouwd dichtbij!De wereld van KinderWereld Venray